Disclaimer

Disclaimer

Deze website is van informatieve aard en vormt op geen enkele wijze een specifiek of individueel (gezondheids)advies. Met veel zorg is de inhoud hiervan opgesteld, maar dit biedt geen garantie dat de informatie zoals op de website beschreven, volledig of juist is.

Je bepaalt zelf de waarde van de informatie voor je eigen situatie. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die je onderneemt of laat, aangaande je gezondheid. Het advies van Acupunctuurpraktijk Lotus is dan ook, dat je vrijblijvend een gekwalificeerd arts raadpleegt als je informatie wilt hebben met betrekking tot je specifieke situatie.

Acupunctuurpraktijk Lotus is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze is ontstaan of voortvloeit uit: het gebruik van de website en de inhoud, of de wijziging of de niet beschikbaarheid van de website en de inhoud; het gebruik van hyperlinks naar websites van derden en de inhoud, of de niet beschikbaarheid van de hyperlinks.

Auteursrechten

De auteursrechten op de website/ berusten bij de eigenaar van de website, tenzij anders aangegeven. Het is toegestaan de inhoud voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan (een gedeelte of gedeeltes) van de inhoud voor andere doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële exploitatie. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op intellectuele eigendomsrechten en/of in strijd zijn met wet- en regelgeving op onder meer het gebied van privacy.